Výzva "Zachraňme křížek společně"

Křížky, kalvárie, boží muka, kapličky ….

Možná je ani nevnímáme. Jsou součástí krajiny, stojí mlčky, ošlehal je čas. Ztratili svou funkci, zapomněli jsme na jejich význam. Ale i tak jako v dobách minulých je míjejí někteří poutníci (dnešní řečí spíše turisté) a kladou si otázky: Kdo vás tu umístil, proč na tohle místo, jaký příběh skrýváte?“

Náš projekt chce tato zašlá tajemství postupně odkrývat a nenechat zpustnout, třeba jen jakousi lidskou lhostejností. Pomozte nám zachránit kříže, boží muka, kalvárie či kapličky, památky obyčejného venkovského života, které jsou připomínkou lidských příběhů, bolestí i radostí.

Jakým způsobem se do projektu přidat?

Podpořte náš projekt finančně. Budeme rádi za jednorázové příspěvky i za vaše trvalé příkazy. Vaše příspěvky půjdou na celkovou obnovu konkrétní sakrální památky, kterou budeme zachraňovat. Vybrané prostředky budou využity pouze na obnovu, nejsou z nich hrazeny žádné vedlejší náklady. Cena běžné renovace se pohybuje většinou kolem částky 30-50 .000 Kč. 

Přispěj „jedno máslo měsíčně“

I drobné příspěvky v nás vyvolají naději, že naše úsilí má smysl a nejsme v tom sami. Naším cílem je vybírat i menší částky, ale pravidelně, formou dlouhodobého trvalého příkazu, částky např. v hodnotě jednoho másla (50 Kč).

Vyhledáváme křížky, které nejsou v dobrém stavu, nebo nám lidé  posílají tipy na záchranu konkrétní památky. Na nás pak je, abychom našli majitele pozemku, na kterém se památka nachází a dohodli s ním, zda bude souhlasit s její opravou. Domlouváme konkrétní kroky, jako je dokumentace, konzultace  zpúsobu obnovy s odborníkem, hledání řemeslníků nebo restaurátorů. Řídíme se heslem „tradiční řemeslo – tradiční postupy“. K restaurování památky vždy přistupujeme s pokorou k řemeslu, materiálu a krajině. Nepochopení a nevnímání ducha místa, genia loci, narušuje autenticitu místa.

Po naspoření potřebné částky realizujeme obnovu křížku a připravíme další projekt obnovy.

Pojďme do toho teď, ať nepřijdeme s křížkem po funuse. Lajkem křížky nezachráníme.

chci pomoci

Pomoci s obnovou křížku je možné vkladem na bankovní účet

5488257389 / 0800 

Samozřejmostí je vystavení potvrzení o daru.
Za každý dar děkujeme.

nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz