Realizace

Obnově drobných sakrálních staveb v krajině, převážně zapomenutých, opomíjených, turisticky „neprodejných“ památek,  se spolek Omnium věnuje od roku 2012, kdy připravil první projekt obnovy neogotického pilíře u Rožmitálu. Ten se povedlo dotáhnout do úspěšného konce v roce 2013 a od té doby jej následují další projekty.

Jsme přesvedčeni, že právě tyto památky dotvářejí a formují českou krajinu jako krajinu kulturní s hlubokou duchovní podstatou. 

Přestože jde mnohdy o památky, které dnes již nemají vazbu na původní obyvatele regionu, je naší povinností je chránit, obnovovat a udržovat. Pokud nechceme, aby se česká krajina nestala opět „širou pustinou“.

Obnovy realizované v roce 2019 Obnovy realizované v roce 2018 Obnovy realizované v roce 2017 Obnovy realizované v roce 2016 Obnovy realizované v roce 2015 Obnovy realizované v roce 2014 Obnovy realizované v roce 2013