Projekty spolku Omnium v letech 2012-2019

Obnově drobných sakrálních staveb v krajině, převážně zapomenutých, opomíjených, turisticky „neprodejných“ památek,  se spolek Omnium věnuje od roku 2012. 

Jsme přesvedčeni, že právě tyto památky dotvářejí a formují českou krajinu jako krajinu kulturní s hlubokou duchovní podstatou. Přestože jde mnohdy o památky, které dnes již nemají vazbu na původní obyvatele regionu, je naší povinností je chránit, obnovovat a udržovat.

Pokud nechceme, aby se česká krajina nestala opět „pustinou širou“.