Omnium z.s.

Sídlo
Smetanova 135
550 01 Broumov

IČ 22762370

 

Kontaktní adresa
Terronská 579 / 21
160 00 Praha 6

 

 

Kontakty
tel.: +420 739 385 928
e-mail: info@omnniumos.cz
URL: www.omniumos.cz

Aktivity spolku Omnium

Záchrana a obnova památek

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky v České republice. Jedná se většinou o památky, které dnes z různých důvodů stojí na okraji zájmu společnosti, o památky, které byly zdevastovány za minulého režimu, nebo o památky, kde majetkové poměry předchozího majitele neumožňovaly jejich záchranu. 

Mj. jde o sakrální stavby na Bílinsku, Lounsku, Tachovsku, Podbořansku, Domažlicku, Broumovsku, Klatovsku, v Krkonoších či na Krnovsku. Společným rysem památek spolku Omnium je ve většině případů jejich mimořádně havarijní stav. 

Vzdělávací a přednáškové aktivity – cyklus Monumenta VIVA

Omnium z.s. zároveň organizuje cyklus vzdělávacích a osvětových seminářů, konferencí, workshopů, výstav a koncertů a dalších aktivit pro širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči připravovaný pod názvem Monumenta VIVA.