Pomoc s obnovou křížků

Pomoci s obnovou drobných sakrálních památek je možné bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Příspěvek převodem na účet

Za každý, i drobný dar,
děkujeme


 

Aktuálně společně obnovujeme

.

Podstavec centrálního kříže na městském hřbitově v Chabařovicích

Z průběhu prací

Z průběhu prací

Zahájení prací … srpen 2023
Předpoklad dokončení … 3. čtvrtletí roku 2023 

.

.


 

© Zachraňme křížek z.s.