Křížek v Heřmanicích na Králicku

Křížek stojí na křižovatce starých polních cest v horní části údolí Heřmanického potoka, kde se v minulosti rozkládala horská část vesnice, v blízkosti státní hranice.

Jedná se o pískovcový kříž, který je složen z pěti částí. Nejspodnější část je tvořena dvěma masivními deskami. Na nich je osazen sokl. Dále navazuje patka dříku s profilací v horní partii, která přechází ve střední část samotného kříže (dřík). Ten má podobu jednoduchého kvádru, v němž byla původně umístěna nápisová mramorová deska. Horní partii tvoří mohutná hlavice s profilací, na kterou je nasazena drobná patka a původně i poměrně rozměrný kříž.

Křížek je velmi špatném stavu. V minulosti došlo ke ztrátě plastiky Ježíše Krista, zřícení kříže a hlavice, zničena byla také nápisová deska z dříku. Kříž je rozlomen na dva kusy a na několika místech došlo k poškození hran a rohů. Patka kříže byla v místě čepu při pádu rozlomena a dochovala se pouze jedna polovina. Hlavice zůstala kompaktní, poškození profilace je lokální.

Nápisová deska byla roztříštěna na mnoho fragmentů, kterých se do dnes dochovala pouze část.  Biologické napadení a atmosférické nečistoty se vyskytují téměř na celém povrchu.

Kroky k obnově  

Jednotlivé kamenné prvky budou očištěny od prachu a biologického napadení. Tmavé krusty budou eliminovány pomocí mikropískování. Rezidua rzi v povrchu kamene budou šetrně očištěna odpovídajícím chemickým prostředkem. Na místech, která budou vykazovat nedostatečné zpevnění, bude provedena konsolidace kamene. Rovněž budou pomocí injektáže zajištěny praskliny a lasy. Bude provedeno lepení dezintegrovaných prvků a odlomených částí. Poté bude provedena plastická retuš a její následné zapojení do celku pomocí barevné retuše. Drobná patka kříže bude nově vysekána do pískovce, který je svojí barvou a strukturou podobný originálnímu kameni. Povrch kamene bude na závěr ošetřen biocidním prostředkem. 

Současně bude obnovena i litinová plastika Ježíše Krista, s jejíž obnovou se původně neuvažovalo. A to díky rozhodnutí Města Králíky ze srpna 2020 o příspěvku na obnovu. 

Práce bude provádět BcA. Aleš Košvanec. 

Poděkování za pomoc s celkovou organizací obnovy křížku patří Petru Venzarovi. 

Realizace

2020, listopad / Zahájení prací, demontáž a transfer křížku do ateliéru 

Náklady na obnovu křížku v Heřmanicích na Králicku

0
Celkové náklady
0
Vybráno
0
Zbývá vybrat

CHCI POMOCI

Pomoc s obnovou

Pomoci s obnovou křížků je možné bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím platební brány Darujme.cz.

V případě, že chcete, aby Váš dar byl určen pro tuto konkrétní památku, uveďte u bankovního převodu v poznámce název památky nebo zadejte variabilní symbol 2021001.

Příspěvek převodem na účet

Křížek v Heřmanicích
Variabilní symbol 2021000

 

© Zachraňme křížek z.s.