Obnovy drobných sakrálních prvků v krajině - výběr z realizací spolku Omnium

Obnově drobných sakrálních staveb v krajině, převážně zapomenutých, opomíjených, turisticky „neprodejných“ památek,  se spolek Omnium věnuje od roku 2012. 

Jsme přesvedčeni, že právě tyto památky dotvářejí a formují českou krajinu jako krajinu kulturní s hlubokou duchovní podstatou. 

Přestože jde mnohdy o památky, které dnes již nemají vazbu na původní obyvatele regionu, je naší povinností je chránit, obnovovat a udržovat. Pokud nechceme, aby se česká krajina nestala opět „širou pustinou“.

Křížek Heřmánkovice

Křížek Martínkovice

Křížek u Křinic

Křížek Heřmánkovice

Boží muka v Rožmitále

Kříž v Martínkovicích

Saxův kříž v Broumově

Kalvárie ve Velké Vsi

Křížek na Janovičkách.

Socha sv. Jana Nepomuckého v MaArtínkovicích

Křížek v Šonově

Křížek sv. Anny v Křinicích

Kalvárie v Božanově

Křížek u Broumova

Křížek v Ruprechticích

Křížek za Křinicemi

Křížek v Božanově u Zemanů.

Kalvárie ve Velké Vsi

Válečný památník v Ruprechticích

Křížek v Rožmitále