Boží muka u obce Brody na Podbořansku

Předpokládané náklady na obnovu

41.285 Kč

Řada drobných sakrálních památek vznikla v minulosti jako připomínka neštěstí, které se na místě stalo. Stejný příběh je spojen i božími mukami nedaleko obce Brody u Podbořan.

Boží muka na cestě z Buškovic do obce Brody nedaleko Podbořan údajně vystavěl František Josef Černín jako památku na tragédii, kdy se na tomto místě nešťastně střetl pánský kočár s povozem sedláka z Buškovic. Na zadní straně podstavce je do pískovce vyrytý nápis Jos. Junger 1818.

Boží muka měla smůlu i v loňském roce, kdy padající větev ze sousedního stromu památku rozbila a povalila. Naštěstí byla téměř celá opět provizorně sestavena, takže dnes je možné ji zrestaurovat kompletní.

Boží muka jsou tvořena základem, soklem, dříkem nad soklem a vrcholovou kaplicí se snad původním kovovým křížkem, ve které již zcela chybí obrázek. Výška božích muk je 310 cm.

Památka trpí povrchovým zvětráváním, je částečně pokryta černou krustou. Na boku soklu je viditelná vertikální trhlina.

Realizace

2021, leden / Zahájeny práce na obnově božích muk vystavením objednávky na restarurování. Práce realizuje MgA. Helena Jahodová.

2021, únor / Zahájeny drobné opravy, vyměření papírové makety obrázku z niky, sejmutí vrchního křížku z kaplice.

CHCI POMOCI

Pomoc s obnovou

Pomoci s obnovou božích muk  u obce Brody je možné bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím platební brány Darujme.cz.

Příspěvek převodem na účet

 

Kroky k obnově

Boží muka budou rozebrány na jednotlivé díly, dojde k sejmutí zvětralých tmelů a ke kompletnímu očištění. Trhliny v pískovci budou vyspárovány. 

Boží muka budou následně sestaveny na vyrovnané základy. Dojde k vytmelení jednotlivých dílů. Křížek na vrcholu božích muk bude opraven a opět nainstalován nad kaplici. Kámen, okrový střednězrnný pískovec, bude v závěru biocidně ošetřen a hydrofobizován.

Práce provádí MgA. Helena Jahodová, akademická sochařka a restaurátorka. 

Poděkování za pomoc s organizací a tipem patří Davidu Šebestovi ze spolku Budíček z Vroutku.

© Zachraňme křížek z.s.