admin

Tak šel čas s křížkem v Jetřichově

  • admin 
V roce 2020 byla dokončena obnova křížku u obce Jetřichov na Broumovsku. Nově byl poskládán základ a schody pod soklem kříže. Sokl byl následně očištěn, vytmelen a text modlitby byl zvýrazněn plasticky i barevně. Na těle kříže proběhly injektáže vlasových prasklin, bybyl staženy hluboké pukliny pomocí nerezových kramlí, vše vytmeleno – především jemné modelace na figurách světců, zlacení rostlinných motivů a holubice – Ducha svatého. Hlavice sloupu byla významně poškozena… Read More »Tak šel čas s křížkem v Jetřichově

Obnova křížku v Jetřichově na Broumovsku

  • admin 
Listopad 3, 2020 / Obnova křížku v Jetřichově byla počátkem listopadu úspěšně dokončena.  Konečné celkové náklady na obnovu činily nakonec 46.250 Kč. Nižší částka oproti původním předpokladům byla dána využitím stávajícího železného kříže, který byl ponechán po dohodě s místními obyvateli, kteří jej  na místo instalovali v minulosti po zmizení původního litinového kříže. Ušetřené prostředky byly převedeny na další projekt obnovy křížku (Heřmanice). Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s… Read More »Obnova křížku v Jetřichově na Broumovsku

Křížek v Jetřichově dokončen

  • admin 
Obnova křížku v Jetřichově byla počátkem listopadu úspěšně dokončena.  Konečné celkové náklady na obnovu činily nakonec 46.250 Kč. Nižší částka oproti původním předpokladům byla dána využitím stávajícího železného kříže, který byl ponechán po dohodě s místními obyvateli, kteří jej  na místo instalovali v minulosti po zmizení původního litinového kříže. Ušetřené prostředky byly převedeny na další projekt obnovy křížku (Heřmanice). Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné sakrální… Read More »Křížek v Jetřichově dokončen

Obnova božích muk v Pořejově na Tachovsku

  • admin 
Říjen 22, 2020 / Obnova božích muk v Pořejově byla koncem října dokončena. Boží muka byla dodatečně rozebrána, vyrovnán základ a vše bylo opětovně složeno, čímž se omezilo riziko pádu božích muk v budoucnu. Celkové náklady na základě skutečně provedených prací činily 13.927 Kč. Ušetřené prostředky byly převedeny na další připravené projekty obnovy křížků, tj. aktuálně obnova křížku v Heřmanicích. Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné… Read More »Obnova božích muk v Pořejově na Tachovsku

Křížek v Novém Sedlišti dokončen

  • admin 
Obnova křížku u obce Nové Sedliště dospěla koncem října 2020 ke svému konci.  Celkové náklady na obnovu křížku činily 13.552 Kč.  Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné sakrální památky na Tachovsku.

Nové Domky dokončeny

  • admin 
Obnova drobného křížku v lokalitě Nové Domky na Tachovsku dospěla ke svému závěru. Kamenný pilíř byl doplněn litinovým křížem, postaven na nové základy, dotaženy byly nápisy a hydrofobizace.  Celkové náklady dosáhly částky 20.812 Kč. Náklady jsou vyšší oproti původním předpokladů z důvodu pořízení litinového kříže a vybudování nových základů. Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné sakrální památky umístěné nedaleko kostela Navštívení Panny Marie na místě téměř… Read More »Nové Domky dokončeny

Obnova křížku v Nových Domcích u Rozvadova

  • admin 
Říjen 22, 2020 / Obnova drobného křížku v lokalitě Nové Domky na Tachovsku dospěla ke svému závěru. Kamenný pilíř byl doplněn litinovým křížem, postaven na nové základy, dotaženy byly nápisy a hydrofobizace.  Celkové náklady dosáhly částky 20.812 Kč. Náklady jsou vyšší oproti původním předpokladů z důvodu pořízení litinového kříže a vybudování nových základů. Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné sakrální památky umístěné nedaleko kostela Navštívení Panny… Read More »Obnova křížku v Nových Domcích u Rozvadova

Boží muka v Pořejově dokončeny

  • admin 
Obnova božích muk v Pořejově byla koncem října roku 2020 dokončena. Boží muka byla dodatečně rozebrána, vyrovnán základ a vše bylo opětovně složeno, čímž se omezilo riziko pádu božích muk v budoucnu. Celkové náklady na základě skutečně provedených prací činily 13.927 Kč. Ušetřené prostředky byly převedeny na další připravené projekty obnovy křížků, tj. aktuálně obnova křížku v Heřmanicích.

Křížek v Jetřichově

  • admin 
Pokračují práce na obnově křížku. Po rozebrání byla znovu sesazena základová deska, stupně pilíře byly plasticky doplněny, detaily očištěny a připraveny pro finální retuš, stejně jako písmo na spodní části. Práce by měly být dokončeny počátkem listopadu roku 2020.

Křížek v Adršpachu

  • admin 
Při workcampu ve Zdoňově v srpnu 2020 jsme díky kolegům z Heimatkreis Braunau našli velmi zajímavý pilíř na okraji Adršpašsko-teplických skal, v lokalitě pod zaniklým adršpašským hradem zvaným Althaus. Pilíř byl již v letech 199-2006 zdokumentován Collegiem pro arte antiqua v rámci projektu Zapadlými cestami minulosti. Jedná se o lokalitu v Dolním Adršpachu, při cestě podél stěn z Adršpachu do Teplic nad Metují. Křížek chránila lípa z doby vzniku (dnes… Read More »Křížek v Adršpachu