admin

Křížek v Adršpachu

  • admin 
Při workcampu ve Zdoňově v srpnu 2020 jsme díky kolegům z Heimatkreis Braunau našli velmi zajímavý pilíř na okraji Adršpašsko-teplických skal, v lokalitě pod zaniklým adršpašským hradem zvaným Althaus. Pilíř byl již v letech 199-2006 zdokumentován Collegiem pro arte antiqua v rámci projektu Zapadlými cestami minulosti. Jedná se o lokalitu v Dolním Adršpachu, při cestě podél stěn z Adršpachu do Teplic nad Metují. Křížek chránila lípa z doby vzniku (dnes… Read More »Křížek v Adršpachu

Spolek Vím já kostelíček

  • admin 
Zveme Vás na mimořádné kostelíkové letní putování s koncerty spolku „Vím já kostelíček“, které je připravováno  na pátek 21. srpna 2020 pod názvem „Putování po čtyřech vesnických kostelích králicka“. Koncerty při putování 15.00 – Dolní Lipka / 16.00 – Heřmanice / 17.00 – Horní Lipka / 17.45 – Prostřední Lipka Za organizátory – Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská, spolek Vím já kostelíček Více zde: https://vimjakostelicek.webnode.cz/news/mimoradne-kostelikove-putovani-21-8-2020/ Výtěžek ze vstupného bude věnován na kampaň Zachraňme křížek… Read More »Spolek Vím já kostelíček

Obnova křížku v Jetřichově na Broumovsku

  • admin 
Srpen 21, 2020 / Po prohlídce stávajícího kovového kříže a po dohodě s restaurátorem jsme se rozhodli křížek doplnit o litinový kříž, který bude více odpovídat původní podobě kříže. Náklady na obnovu se sice zvýší o 12.000 Kč, ale výsledek obnovy by měl více zvýraznit historickou hodnotu této drobné sakrální památky.  Srpen 15, 2020 / Základy křížku jsou srovnány, zpevněny na desce. Jednotlivé části jsou rozebrány a očištěny. Bohužel stav… Read More »Obnova křížku v Jetřichově na Broumovsku

Dotace pro heřmanický křížek

  • admin 
Město Králíky schválilo počátkem srpna 2020 poskytnutí jednorázové dotace, která umožní kompletní obnovu kříže v horní části vesnice Heřmanice. V projektu „Zachraňme křížek společně“ shromažďujeme finanční prostředky na restaurování kamenných částí díla. Poskytnutá dotace od Města Králíky bude využita pro doplnění kříže litinovou plastikou Ježíše Krista. Díky tomuto bude toto drobné sakrální dílo zkompletováno a obnoveno téměř v původní podobě. Realizace restaurátorských prací  je naplánována do první poloviny roku 2021.… Read More »Dotace pro heřmanický křížek

Obnova křížku v Pořejově na Tachovsku

  • admin 
Červenec 27, 2020 / Práce na obnově božích muk pokračují. Boží muka jsou již postavena, očištěna a obnoveny nápisy. Červen 5, 2020 / Dnes jsme mohli díky nashromážděným prostředkům zadat realizaci obnovy božích muk v Pořejově. Květen 20, 2020 / Boží muka v zaniklé obci Pořejov na Tachovsku jako další námět na obnovu Jde o drobnou sakrální stavbu v poli, jednotlivé části jsou rozlámaná. Naštěstí vše zůstalo na místě. Bude nutné vybudovat stabilní… Read More »Obnova křížku v Pořejově na Tachovsku

Křížky na Tachovsku

  • admin 
Dnes jsme navštívili tři lokality na Tachovsku, kde se díky našim dárcům obnovují křížky – Pořejov, Nové Sedliště a Nové Domky. Průběžný stav je možné vidět ve fotogalerii. Všem dárcům děkujeme!

Obnova křížku v Nových Domcích u Rozvadova

  • admin 
Červenec 27, 2020 / Práce na obnově drobného křížku v lokaliltě obce Nové Domky pomalu pokračují. Květen 12, 2020 / Díky velké podpoře jsme mohli aktuálně zadat obnovu křížku v Nových Domcích. Křížek byl nalezen na místě původní vesnické zástavby v okolí kostela několik metrů od cesty spojující kostel a hřbitov. Dnes stojí na místě bez základů, jsou na něm vidět praskliny a defekty,  je biologicky napadený. Původní litinový kříž chybí… Read More »Obnova křížku v Nových Domcích u Rozvadova

Obnova křížku v Novém Sedlišti na Tachovsku

  • admin 
Květen 10, 2020 / Křížek byl zbaven nízké zeleně a klasických nečistot. Bohužel křížek musel utrpěl nový šrám. Asi v  důsledku těžby dřeva – byl posunut na soklu a samotný kříž byl přerazen a vrácen zpět. Nyní  je  slepen a zpěvněn nerezovým čepem. Květen 6, 2020 / Práce na obnově křížku u obce Nové Sedliště na Tachovsku mohou být zahájeny. Práce bude realizovat firma Kamenictví Plzen – Vojtěch Soukup. Jedná se… Read More »Obnova křížku v Novém Sedlišti na Tachovsku

Prostředky na Pořejov vybrány

  • admin 
Počátkem června 2020 se podařilo schromáždit prostředky nutné na obnovu Božích muk Johanny Kaes u obce Pořejov. Díky tomu můžeme objednat realizaci odborných kamenických prací, které bude provádět firma Vojtěch Soukup, umělecké a kamenické práce z Plzně.  Všem dárcům děkujeme! Náklady na obnovu celkem                       … 18.000 Kč

Křížek u obce Milý, okr. Rakovník

  • admin 
Jednoduchý kříž na masivním podstavci u obce Milý v okrese Rakovník nás zaujal při dokumentaci hřbitovů. Není výrazně poškozený, potřebuje spíše drobnou údržbu, vyspárování apod.