Prostředky na Pořejov vybrány

  • admin 

Počátkem června 2020 se podařilo schromáždit prostředky nutné na obnovu Božích muk Johanny Kaes u obce Pořejov. Díky tomu můžeme objednat realizaci odborných kamenických prací, které bude provádět firma Vojtěch Soukup, umělecké a kamenické práce z Plzně. 

Všem dárcům děkujeme!

Náklady na obnovu celkem                       … 18.000 Kč