Práce na křížku v Novém Sedlišti

  • admin 

Křížek byl zbaven nízké zeleně a klasických nečistot. Bohužel křížek musel utrpěl nový šrám. Asi v  důsledku těžby dřeva – byl posunut na soklu a samotný kříž byl přerazen a vrácen zpět. Nyní  je  slepen a zpěvněn nerezovým čepem. Další práce budou následovat.