Nové Domky dokončeny

  • admin 

Obnova drobného křížku v lokalitě Nové Domky na Tachovsku dospěla ke svému závěru. Kamenný pilíř byl doplněn litinovým křížem, postaven na nové základy, dotaženy byly nápisy a hydrofobizace. 

Celkové náklady dosáhly částky 20.812 Kč. Náklady jsou vyšší oproti původním předpokladů z důvodu pořízení litinového kříže a vybudování nových základů.

Děkujeme všem dárcům, kteří společně pomohli s obnovou této drobné sakrální památky umístěné nedaleko kostela Navštívení Panny Marie na místě téměř zaniklé vesnice. A snad je to i poděkování všem, kteří se poslední tři roky podílejí na vyklízení a udržování pořádku  v této opuštěné lokalitě. I těm, kteří křížek před dvěma lety doslova vyhrabali ze sutě a náletů.