Křížek v Adršpachu

  • admin 

Při workcampu ve Zdoňově v srpnu 2020 jsme díky kolegům z Heimatkreis Braunau našli velmi zajímavý pilíř na okraji Adršpašsko-teplických skal, v lokalitě pod zaniklým adršpašským hradem zvaným Althaus.

Pilíř byl již v letech 199-2006 zdokumentován Collegiem pro arte antiqua v rámci projektu Zapadlými cestami minulosti.

Jedná se o lokalitu v Dolním Adršpachu, při cestě podél stěn z Adršpachu do Teplic nad Metují. Křížek chránila lípa z doby vzniku (dnes mrtvá) a mladší javor. Na pilíři je možné najít reliéf Panny Marie s mariánským monogramem.