Dotace pro heřmanický křížek

  • admin 

Město Králíky schválilo počátkem srpna 2020 poskytnutí jednorázové dotace, která umožní kompletní obnovu kříže v horní části vesnice Heřmanice. V projektu „Zachraňme křížek společně“ shromažďujeme finanční prostředky na restaurování kamenných částí díla. Poskytnutá dotace od Města Králíky bude využita pro doplnění kříže litinovou plastikou Ježíše Krista. Díky tomuto bude toto drobné sakrální dílo zkompletováno a obnoveno téměř v původní podobě. Realizace restaurátorských prací  je naplánována do první poloviny roku 2021.

Velice si ceníme pochopení a vstřícnosti místní samosprávy a tak, jako všem dárcům bez rozdílu, Městu Králíky děkujeme za poskytnutý příspěvek ve výši 16.800,- Kč!

Celkové náklady na obnovu litinové plastiky  … 16.800 Kč bez DPH