ZACHRAŇME KŘÍŽEK
SPOLEČNĚ

Výzva "Zachraňme křížek společně"

Křížky, kalvárie, boží muka, kapličky ….

Možná je ani nevnímáme. Jsou součástí krajiny, stojí mlčky, ošlehal je čas. Ztratily svou funkci, zapomněli jsme na jejich význam. Ale i tak je jako v dobách minulých míjejí poutníci (dnešní řečí spíše turisté) a kladou si otázky: 

„Kdo vás tu umístil, jaký příběh skrýváte, proč na tohle místo?“

Jak lze pomoci? Podpořte obnovu těchto památek finančně. Budeme rádi za jednorázové příspěvky i za vaše trvalé příkazy. Vaše příspěvky půjdou na celkovou obnovu konkrétní sakrální památky, kterou budeme zachraňovat.

Více informací >>>

Na obnovu křížků jsme již  
společně shromáždili
0

Aktuálně společně řešíme obnovu:

Křížek v Heřmanicích u Města Králíky

Křížek stojí na křižovatce starých polních cest v horní části údolí Heřmanického potoka, kde se v minulosti rozkládala horská část vesnice, v blízkosti státní hranice.

Jedná se o pískovcový kříž, který je složen z pěti částí. Nejspodnější část je tvořena dvěma masivními deskami . Na nich je osazen sokl. Dále navazuje patka dříku s profilací v horní partii, která přechází ve střední část samotného kříže (dřík). Ten má podobu jednoduchého kvádru, v němž byla původně umístěna nápisová mramorová deska. Horní partii tvoří mohutná hlavice s profilací, na kterou je nasazena drobná patka a původně i poměrně rozměrný kříž.

Křížek je velmi špatném stavu. V minulosti došlo ke ztrátě plastiky Ježíše Krista, zřícení kříže a hlavice, zničena byla také nápisová deska z dříku. Kříž je rozlomen na dva kusy a na několika místech došlo k poškození hran a rohů. Patka kříže byla v místě čepu při pádu rozlomena a dochovala se pouze jedna polovina. Hlavice zůstala kompaktní, poškození profilace je lokální.

Nápisová deska byla roztříštěna na mnoho fragmentů, kterých se do dnes dochovala pouze část.  Biologické napadení a atmosférické nečistoty se vyskytují téměř na celém povrchu.

Rádi bychom křížek v Heřmanicích obnovili. Pojďme je zachránit společně.

Kroky k obnově křížku v Heřmanicích

Jednotlivé kamenné prvky budou očištěny od prachu a biologického napadení. Tmavé krusty budou eliminovány pomocí mikropískování. Rezidua rzi v povrchu kamene budou šetrně očištěna odpovídajícím chemickým prostředkem. Na místech, která budou vykazovat nedostatečné zpevnění, bude provedena konsolidace kamene. Rovněž budou pomocí injektáže zajištěny praskliny a lasy. Bude provedeno lepení dezintegrovaných prvků a odlomených částí.

Poté bude provedena plastická retuš a její následné zapojení do celku pomocí barevné retuše. Drobná patka kříže bude nově vysekána do pískovce, který je svojí barvou a strukturou podobný originálnímu kameni. Povrch kamene bude na závěr ošetřen biocidním prostředkem.

Současně bude obnovena i litinová plastika Ježíše Krista, s jejíž obnovou se původně neuvažovalo. A to díky rozhodnutí Města Králíky ze srpna 2020 Města Králíky o příspěvku na obnovu. 

Náklady na obnovu křížku v Heřmanicích u Králík

0
Celkové náklady
0
Zatím vybráno
0
Zbývá vybrat
Zatím vybráno 45.6%

CHCI POMOCI

Pomoci s obnovou křížku je možné – vkladem na bankovní účet

5488257389 / 0800 

Samozřejmostí je vystavení potvrzení o daru.
Za každý dar děkujeme.

nebo – darem prostřednictvím portálu DARUJME.CZ

 

Spolek Omnium

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky v České republice. Jedná se většinou o památky, které dnes z různých důvodů stojí na okraji zájmu společnosti, o památky, které byly zdevastovány za minulého režimu, nebo o památky, kde majetkové poměry předchozího majitele neumožňovaly jejich záchranu.

Společným rysem památek spolku Omnium je ve většině případů jejich mimořádně havarijní stav.