ZACHRAŇME KŘÍŽEK
SPOLEČNĚ

Křížek v Jetřichově na Broumovsku

Křížek v Jetřichově je jedním ze symbolů krajiny regionu Broumovska, symbolicky střeží z dáli ruprechtický Špičák. 

Stal se i oblíbeným námětem řady romantických fotografií Broumovska.

Tak jako na všech neudržovaných památkách se i na tomto křížku podepsal zub času a postupně chátrá, praskliny se rozšiřují, obrůstá mechem. Detaily na ozdobných prvcích na pilíři nejsou téměř vidět pod nánosem biologického napadeni. Rádi bychom tento křížek obnovili.

Pojďme jej zachránit společně. 

Kroky k obnově křížku v Jetřichově

Křížek má narušené základy, jsou na něm viditelné praskliny, patrné rezavějící čepy a plastiky v jeho přední části jsou silně biologicky napadeny. 

Křížek bude nutné rozebrat a odstranit rezivějící čepy uvnitř pilíře. Základy bude nutné celkově srovnat a nově upevnit. Místo starých nefunkčních čepů budou nově instalovány nerezivějící čepy. Křížek bude očištěn od biologického napadení a ošetřen.

Chybějící části sousoší budou doplněny. Obnoveny budou i jednotlivé nápisy, které jsou v tuto chvíli již téměř zaniklé. 

Křížek bude nakonec opětovně sesazen a ošetřen hydrofobizačním postřikem.

Náklady na obnovu křížku

0
Celkové náklady
0
Zatím vybráno
0
Zbývá vybrat
Zatím vybráno 89.62%

CHCI POMOCI

Pomoci s obnovou křížku je možné – vkladem na bankovní účet

5488257389 / 0800 

Samozřejmostí je vystavení potvrzení o daru.
Za každý dar děkujeme.

nebo – darem prostřednictvím portálu DARUJME.CZ

 

Spolek Omnium

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky v České republice. Jedná se většinou o památky, které dnes z různých důvodů stojí na okraji zájmu společnosti, o památky, které byly zdevastovány za minulého režimu, nebo o památky, kde majetkové poměry předchozího majitele neumožňovaly jejich záchranu.

Mj. jde o sakrální stavby na Bílinsku, Lounsku, Tachovsku, Podbořansku, Domažlicku, Broumovsku, Klatovsku, v Krkonoších či na Krnovsku. Společným rysem památek spolku Omnium je ve většině případů jejich mimořádně havarijní stav.