ZACHRAŇME KŘÍŽEK
SPOLEČNĚ

Výzva "Zachraňme křížek společně"

Křížky, kalvárie, boží muka, kapličky ….

Možná je ani nevnímáme. Jsou součástí krajiny, stojí mlčky, ošlehal je čas. Ztratily svou funkci, zapomněli jsme na jejich význam. Ale i tak je jako v dobách minulých míjejí poutníci (dnešní řečí spíše turisté) a kladou si otázky: 

„Kdo vás tu umístil, jaký příběh skrýváte, proč na tohle místo?“

Jak lze pomoci? Podpořte obnovu těchto památek finančně. Budeme rádi za jednorázové příspěvky i za vaše trvalé příkazy. Vaše příspěvky půjdou na celkovou obnovu konkrétní sakrální památky, kterou budeme zachraňovat.

Více informací >>>

Na obnovu křížků jsme již  
společně shromáždili
0

Aktuálně společně řešíme obnovu křížku

Křížek v Jetřichově na Broumovsku

Křížek v Jetřichově je jedním ze symbolů krajiny regionu Broumovska, symbolicky střeží z dáli ruprechtický Špičák.

Stal se i oblíbeným námětem řady romantických fotografií Broumovska.

Tak jako na všech neudržovaných památkách se i na tomto křížku podepsal zub času a postupně chátrá, praskliny se rozšiřují, obrůstá mechem. Detaily na ozdobných prvcích na pilíři nejsou téměř vidět pod nánosem biologického napadeni. Rádi bychom tento křížek obnovili.

Pojďme jej zachránit společně.

Kroky k obnově křížku v Jetřichově

Křížek má narušené základy, jsou na něm viditelné praskliny, patrné rezavějící čepy a plastiky v jeho přední části jsou silně biologicky napadeny. 

Křížek bude nutné rozebrat a odstranit rezivějící čepy uvnitř pilíře. Základy bude nutné celkově srovnat a nově upevnit. Místo starých nefunkčních čepů budou nově instalovány nerezivějící čepy. Křížek bude očištěn od biologického napadení a ošetřen.

Chybějící části sousoší budou doplněny. Obnoveny budou i jednotlivé nápisy, které jsou v tuto chvíli již téměř zaniklé. Křížek bude nakonec opětovně sesazen a ošetřen hydrofobizačním postřikem.

Náklady na obnovu křížku v Jetřichově

0
Celkové náklady
0
Zatím vybráno
0
Zbývá vybrat
Zatím vybráno 95.3%

CHCI POMOCI

Pomoci s obnovou křížku je možné – vkladem na bankovní účet

5488257389 / 0800 

Samozřejmostí je vystavení potvrzení o daru.
Za každý dar děkujeme.

nebo – darem prostřednictvím portálu DARUJME.CZ

 

Spolek Omnium

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky v České republice. Jedná se většinou o památky, které dnes z různých důvodů stojí na okraji zájmu společnosti, o památky, které byly zdevastovány za minulého režimu, nebo o památky, kde majetkové poměry předchozího majitele neumožňovaly jejich záchranu.

Mj. jde o sakrální stavby na Bílinsku, Lounsku, Tachovsku, Podbořansku, Domažlicku, Broumovsku, Klatovsku, v Krkonoších či na Krnovsku. Společným rysem památek spolku Omnium je ve většině případů jejich mimořádně havarijní stav.